WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU MAJĄCE WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO IMPREZY

 

WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU
MAJĄCE WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO IMPREZY:
IX Europejskie Targi Produktów Regionalnych

 

Wystawcy zobowiązani są do:

 • używania przedłużaczy opraw oświetlenia sprawnych technicznie, trójprzewodowych w izolacji gumowej (zakaz używania przedłużaczy ogrodowych - pomarańczowych)
 • używania sprzętu i urządzeń przystosowanych do imprez plenerowych (minimum  IP 54 lub II kl ochronności)
 • przedłużacze nawinięte na szpulach mają być bezwzględnie rozwinięte (nawinięty przedłużacz nagrzewa się  i w konsekwencji uszkadza się izolacja)
 • stosowanie się do poleceń służb technicznych
 • zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości zauważonych na terenie imprezy
 • wypełnienia i podpisania załączonego oświadczenia

Wystawcom zabrania się:

 • bezwzględnie używania przedłużaczy ogrodowych
 • używania przedłużaczy zwiniętych na bęben
 • używania niesprawnych urządzeń elektrycznych
 • przyłączanie się do instalacji elektrycznej bez nadzoru odpowiednich służb technicznych, a w szczególności dużych odbiorników np. piekarników elektrycznych, podgrzewaczy wody itp.

Wystawcom zaleca się :

 • przywiezienie ze sobą przedłużacza o długości 50 metrów
 • przywiezienia własnych lamp do oświetlenia stoiska po zmroku (jeżeli jest taka potrzeba)
 
UWAGA ! Sprzęt niezgodny z powyższymi wymaganiami technicznymi  nie zostanie podłączony !
 
 
IX Europejskie Targi Produktów Regionalnych 2018
WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU oraz Załączniki numer 1 / 2
(OŚWIADCZENIE, Rodzaj przywiezionego sprzętu)
 

    
Organizator:
 
 Dofinansowanie:
 
1999-2018 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms