Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Europejskich Targach Produktów Regionalnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, reprezentowana przez pracowników Tatrzańskiego Biura Powiatowego, ma zaszczyt po raz kolejny uczestniczyć w Europejskich Targach Produktów Regionalnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jako akredytowana agencja płatnicza – od 1994 roku wspiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich przy wykorzystaniu instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Płatności bezpośrednie są głównym elementem wsparcia dochodów rolników w Unii Europejskiej, a są one przyznawane proporcjonalnie do powierzchni upraw oraz ilości posiadanych zwierząt gospodarskich. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowane są płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (obejmującymi tereny górskie) lub innymi szczególnymi ograniczeniami. Ze środków budżetu państwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela dopłat do kredytów preferencyjnych, inwestycyjnych i klęskowych. Jest instytucją prowadzącą rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (tzw. System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt) oraz system identyfikacji działek rolnych.

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez Agencję są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy, samorządy lokalne, a także podmioty z sektora rybackiego.

Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jednocześnie podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2017 roku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która stanie się jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są zawarte na stronie: www.arimr.gov.pl.

Służymy także pomocą w 16 Oddziałach Regionalnych (wśród nich w Małopolskim Oddziale Regionalnym ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków) oraz 314 Biurach Powiatowych, w tym w Biurze Powiatowym w Zakopanem ul. Do Samków 29, tel. 18 20 000 79.ARCHIWUM AKTUALNOŚCI »
    
Organizator:
 
 Dofinansowanie:
 
1999-2018 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms