"ZAREMBEK TRADYCJI"

Już w 1964 r. podczas wizytacji dekanatu zakopiańskiego ówczesny biskup, Karol Wojtyła wypowiedział znaczące słowa: "Jest to jedyne w swoim rodzaju społeczeństwo, które nosi na sobie znamiona wielkiej polskiej tradycji, tak wielkiej, że trzeba aby ona trwała nadal, ażeby żaden obyczaj i żaden styl i moda współczesności tej wielkiej podhalańskiej tradycji nie zniszczyła i nie wyparła".

Na tegorocznych VIII Europejskich Targach Produktów Regionalnych, prócz tradycyjnie ciekawej oferty programowej, utworzony zostanie tzw. ZAREMBEK TRADYCJI.

To ciekawe miejsce, w którym odwiedzający będą mieli okazję poznać bliżej historię pasterstwa, związane z nim zwyczaje, obejrzeć wystawę fotografii ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego im. dr Tytusa Chałubińskiego, będzie można także wziąć udział w zabawach interaktywnych , wysłuchać prelekcji edukacyjnych.

Opiekunami "Zarembku Tradycji" będzie Muzeum Tatrzańskie, PTTK - oddział Zakopane, Tatrzański Park Narodowy a także p. Tadeusz Berda z ciekawą propozycją przedstawienia maszyny do obróbki (folowania) sukna - tzw. folusza.

Muzeum Karola Szymanowskiego - ATMA przedstawi osobę wielkiego kompozytora, któremu w Zakopanem rok 2017 jest Jemu poświęcony.

"Zarembek (polana) Tradycji" pozwoli w sposób przystępny odsłonić zwyczaje, obrzędy ludowe, stroje, szlaki turystyczne, słowem zobrazować zwiedzającym bogactwo kulturowe naszego tatrzańskiego terenu.

fot. archiwum Muzeum TatrzańskiegoARCHIWUM AKTUALNOŚCI »
    
Organizator:
 
 Dofinansowanie:
 

 

 
 
1999-2017 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms